Gündem

Türkiye AİHM’ye ne zaman üye oldu? AİHM’yi kabul eden ülkeler, devletler | AİHM’nin kararına uyulmazsa ne olur?

Avrupa Konseyi’ne bağlı olarak 1959 yılında kurulmuş uluslararası bir mahkeme olan AİHM ‘da bulunmaktadır. ‘de son olarak 2019 yılında  propagandası yaptığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş davasıyla gündeme gelen İnsan Hakları Mahkemesi son günlerde hakkında en çok araştırma yapılan konular arasında yer alıyor. Peki Türkiye AİHM’ye ne zaman üye oldu? AİHM’yi kabul eden ülkeler, devletler hangileri?

TÜRKİYE AİHM’YE NE ZAMAN ÜYE OLDU?

18 Mayıs 1954’te Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini onaylamıştır. Ardından 28 Ocak 1987’de de bireysel başvuru hakkını tanımıştır. Öte yandan mahkemenin zorunlu yargı yetkisini ise 28 Ocak 1990’da kabul etmiştir. AİHS (İnsan Hakları Sözleşmesi), Avrupa Konseyi üyesi 47 devlet tarafından onaylanmıştır.

AİHM’Yİ KABUL EDEN DEVLETLER

Aşağıda tarihlerine göre hangi devletlerin ne  zaman AİHM’ye üye oldukları verilmiştir.

5 Mayıs 1949’daki kuruluşta 10 üye vardı:

Katılım tarihine göre ülkeler:

Türkiye AİHM'ye ne zaman üye oldu? AİHM'yi kabul eden ülkeler, devletler | AİHM'nin kararına uyulmazsa ne olur?

AİHM’NİN KARARINA UYMAYAN ÜYE DEVLETLERE NE OLUR?

Avrupa Konsey’inin yürütme kolu olan Bakanlar Komitesi’nin görevi AİHM kararlarının uygulanmasını sağlamak ve bunu takip etmektir. Bakanlar komitesi üye ülkelerin dışişleri bakanlarından ve onların daimi temsilcilerinden oluşur.

Bu komite düzenli olarak verilen kararların uygulandığını teyit etmek için toplanır. Kararlar tatmin edici şekilde uygulanana kadar da komite konuyu gündeminde tutar ve sürekli olarak mahkum edilen ülkenin önüne koyar.

Karara veya kararlara uymamakta ısrar eden üye ülke bir süre sonra konseydeki haklarının askıya alınması durumu ile karşı karşıya kalır ve o ülke karar mekanizmalarında etkili olamaz. Bu süreç üyeliğin askıya alınmasına kadar gidebilir.

AİHM’YE HERKES BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?

Vatandaşların merak ettiği bir diğer husus da herkesin başvuru yapıp yapamayacağı… Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni imzalayan ülkelerden biri tarafından Sözleşmede ve Ek Protokollerde belirlenen haklarının ihlal edildiğini düşünen herkes mahkemeye başvurma hakkına sahiptir.

AİHM’YE NASIL BAŞVURU YAPILIR? BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuru yapabilmek için gereken unsurlar şunlardır:

a) Davacının ismi, doğum tarihi, uyruğu, cinsiyeti, mesleği ve adresi;
b) Varsa temsilcisinin isim, meslek ve adresi;
c) Davacının kendisine karşı açmış olduğu sözleşmeci Taraf veya Taraflar;
d) Olayların özet biçimde açıklaması,
e) Sözleşme’nin ihlal iddia veya iddiaları ve elverişli kanıtlar hakkında kısa bir açıklama;
f)Sözleşme’nin 35/1 maddesinde belirtilen kabul koşullarına davacı tarafından uyulduğuna ilişkin kısa bir açıklama;
g) Dava konusu ve ana çizgileriyle davacının Sözleşme’nin 41. maddesine göre yapacağı haklı giderim istemi;
h) Uygun bütün belgelerin ve özellikle dava konusuna ilişkin yargı kararları ve sair karar örnekleri.

Başvuru formu örneği ekte bulunmaktadır.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uyarınca yapılabilecek başvurunun ve başvuruya ilişkin ek gönderimlerin, ilgili ya da müdafii tarafından hiçbir ülke resmî makamı aracı kılınmaksızın doğrudan doğruya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin “Cour Européenne des Droits de L’Homme, Conseil de L’Europe, F-67075 Strasbourg-Cedex/FRANCE, Telefon: 33(0)3 88 41 20 18, Faks: 33 (0)3 88 41 27 30 “adresine yapılması gerekmektedir.

Türkiye AİHM'ye ne zaman üye oldu? AİHM'yi kabul eden ülkeler, devletler | AİHM'nin kararına uyulmazsa ne olur?

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı