Eğitim

TÜBİTAK Star bursu başvurusu nedir, ne kadar? Star burs başvurusu nereden ve nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin dün yapılan Kabine Toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı , ”Üniversiteliler bir müjde veriyorum. Lisans seviyesindeki öğrencilerimiz kısa adı STAR olan burs programını başlatıyoruz. Lisans eğitiminin her seviyesindeki 1000 öğrencimiz TUBİTAK’ın desteklediği bu programdan faydalanabilecek.’‘ dedi. Peki TÜBİTAK Star bursu başvurusu nedir, ne kadar? Star burs başvurusu nereden ve nasıl yapılır, şartları nelerdir?

STAR BURS NEDİR?

Çağrı kapsamında, COVID-19’un teşhis ve tedavisinde kullanılan ürünler, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlar ile hastalıkların önlenmesinde
etkili koruyucu ürünlerin geliştirilmesi ve yeni tip mücadelesi ile ilişkili olabilecek tüm kamu destekli Ar-Ge projelerinde (dezenfektanlar, maske, koruyucu kıyafetler, doğrulama ölçütleri (duyarlılık, özgüllük, doğruluk, kesinlik, doğrusallık) uluslararası kabul görmüş sınırlar içerisinde olan tanı kitleri, yoğun bakım ünitelerinde kullanılan cihazlar, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlar, ilaç, aşı, salgının doğrudan veya dolaylı sonuçlarına etki
edebilecek bilişim uygulamaları vb.) görev alan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrenciler ile doktora sonrası araştırmacılar için burs desteği sağlanacaktır.

Burslar, projedeki görevine devam etmesi koşuluyla bursiyerin desteklenmeye başlandığı tarih esas alınarak maksimum 12 aylık süre sonunda sona erdirilir. Görev alınan projenin durumuna göre süre uzatımı yapılabilir. Burs ödemeleri bursiyerin projeye dahil olduğu tarihte başlar, proje süresi boyunca devam eder. Proje devam ederken bursiyerlerin öğrenimini tamamlamış olması burs ödemesine engel olmaz.

Burslar, ait oldukları ayı takip eden ayın ilk 10 günü içerisinde bursiyerlerin banka hesaplarına ödenir. Ödemeler, GYK kararıyla avans, peşin veya geriye dönük olarak ve 2 ya da 3’er aylık dönemler şeklinde yapılabilir.

STAR BURS NE KADAR?

Bursiyerlere ödenecek azami burs miktarları aşağıdaki gibidir;

Lisans öğrencileri için 750 TL/ay,
Yüksek Lisans öğrencileri için 3.000 TL/ay,
Doktora öğrencileri için 4.500 TL/ay,
Doktora Sonrası Araştırmacılar için 6.000 TL/ay’dır.

TÜBİTAK Star bursu başvurusu nedir, ne kadar? Star burs başvurusu nereden ve nasıl yapılır, şartları nelerdir?

STAR BURS ŞARTLARI NELER?

T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak
Herhangi bir kurum/kuruluşta tam veya kısmi zamanlı çalışmıyor olmak.
’de lisans, tezli yüksek lisans veya doktora derecesi veren bir programda kayıtlı olmak ya da doktora derecesini almış olmak
kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olmak
Özel öğrenci statüsünde olanlar bu çağrı kapsamında bursiyer olamaz.

STAR BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru Belgeleri

Öğrenci belgesinin e-devletten alınan çıktısı veya doktora mezuniyet belgesi
COVID-19 ile ilgili bir projede araştırma yapmakta/yapacak olduğunu gösterir belge (Kabul belgesi araştırmanın yapılacağı tarihleri, araştırma  konusunu içermeli ve davet eden araştırmacı (proje yürütücüsü) tarafından imzalanmış olmalıdır.)

Program web sayfasında yer alan formatta hazırlanmış Başvuru ve Araştırma Öneri Formu

Başvuru Yöntemi

Başvurular, istenen belgelerin çağrı duyurusunda ilan edilen tarihler içerisinde elektronik posta adresine gönderilmesi yoluyla yapılır.
Başvuru belgelerinin Türkçe olması gerekmektedir.
Başvuru sırasında yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verenler, hukuken sorumlu olacaklardır.
Başvuru geri çekme işlemi her aşamada yapılabilir. Geri çekme işlemi için ıslak imzalı bir dilekçenin BİDEB’e gönderilmesi gerekmektedir. Dilekçenin BİDEB’e ulaşmasını takiben güncelleme işlemi yapılmaktadır.

TÜBİTAK Star bursu başvurusu nedir, ne kadar? Star burs başvurusu nereden ve nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Değerlendirme

Başvuru belgeleri kontrol edildikten sonra bilimsel değerlendirme süreci başlatılır. Bilimsel değerlendirme, alanında uzman panelist/danışmanlar tarafından aşağıdaki kriterlere göre yapılır.
Araştırmanın Yerindeliği,
Yöntem,
Beklenen Yaygın Etki,
Araştırmanın Yürütüleceği Birimin Yetkinliği.

İzleme ve Sonuçlandırma

Bursiyerler, araştırmaları ile ilgili olarak, araştırma başlangıç tarihinden itibaren desteklendikleri süreye bağlı olarak TÜBİTAK tarafından belirtilen tarihlerde başlama yazısı, gelişme ve sonuç raporlarını elektronik posta yoluyla BİDEB’e iletmelidir. Gelişme ve sonuç raporu BİDEB’in görevlendirdiği izleyiciler tarafından değerlendirilir.

Destek süresi 6 ay ve daha kısa olarak belirlenen bursiyerlerden gelişme raporu talep edilmez, bursiyerler sadece sonuç raporunu TÜBİTAK BİDEB tarafından bildirilecek şekliyle iletmekle yükümlüdür. Destek süresi 6 ay üzeri olarak belirlenen bursiyerler ise 6. ayın sonunda gelişme raporu ve burs bitiş tarihini izleyen 2 ay içinde ise sonuç raporunu TÜBİTAK BİDEB tarafından bildirilecek şekliyle iletmekle yükümlüdür.

Gelişme raporu, 6. ayı izleyen en geç 10 gün içinde TÜBİTAK BİDEB’e gönderilmelidir. Gelişme raporunun gecikmesi halinde burs ödemesi yapılmaz ve
bursiyere 2 aylık ek süre verilebilir. Verilen süre içerisinde gelişme raporunu sunan ve gelişme raporu izleyici tarafından kabul edilen bursiyerlerin burs ödemeleri kaldığı yerden devam eder.

İzleyici tarafından uygun bulunmayan gelişme ve sonuç raporlarının 2 ay içinde düzeltilmesi talep edilir. Gelişme ve sonuç raporlarını 2 aylık süre içerisinde BİDEB’e sunmayan veya revize raporu kabul edilmeyen bursiyerin bursu, kusur durumuna göre yürürlükten kaldırılır veya iptal edilir.

TÜBİTAK Star bursu başvurusu nedir, ne kadar? Star burs başvurusu nereden ve nasıl yapılır, şartları nelerdir?

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı