Gündem

Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kronik hastalıklar

sebebiyle kronik hastalığı olan kişilere idari izin verilecek olması ile birlikte ‘nın Belirlediği Kronik Hastalıklar merak konusu oldu. İşte konuya ilişkin detaylar…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün açıkladığı idari izinlerle ilgili düzenleme, Remi Gazete’de yayımlandı. 

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekildedir: Alınacak Tedbirler hususundaki genelge uyarınca kamuda çalışanlardan 60 yaş ve üzerinde olanlar ile SB’nın belirlediği kronik hastalığı (Sadece e nabız sisteminde kronik hasta olduğu yazanlar) izinli sayılacaktır.

Sağlık Bakanlığı'nın Belirlediği Kronik Hastalıklar

Buna göre, yönetici kadro ve pozisyonlarında çalışanlar hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde olanlar, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kronik hastalığı olanlar idari izinli sayılacak.

İdari izinli sayılanlar bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak. Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılamayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar göreve çağrılabilecek.

Yeni genelge gereğince, engelli personel, hamileler, yasal süt izni kullananlar, 1 Haziran’da göreve başlayacak.

Sağlık Bakanlığı'nın Belirlediği Kronik Hastalıklar

SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN BELİRLEDİĞİ KRONİK HASTALIKLAR

Sağlık Bakanlığınca belirlenen idari izin verilecek kronik hastalık listesi:

A15-A19 Tüberküloz

A24 Ruam ve Melioidoz

A80-A89 Merkezi sinir sisteminin viral enfeksiyonları

B00-B09 Deri ve Müköz Membran Lezyonları ile Karakterize Viral İnfeksiyonlar

 B18 Kronik Viral Hepatitler

B20-B24 İnsan İmmüm Yetmezlik Virusu (HIV) Hastalığı

C00-C14 Dudak, Ağız Boşluğu ve Farinksil Malign Neoplazmları

C15-C26 Sindirim Organları Malıgn Neoplazmları

C30-C33 Solunum Organları ve İntratorasik Organların Malıgn Neoplazmları

C34 Bronş ve Akciğerlerde Malıgn Neoplazm

C38 Kalp, Mediasten ve Plevrada Malıgn Neoplazm

C40-C41 Kemik ve Eklem Kıkırdağının Malıgn Neoplazmları

C43-C44 Derinin Malıgn Neoplazmları

C49.5 Pelvis Bağ ve Yumuşak Dokusu Malign Neoplazmı

C50 Memenin Malıgn Neoplazmı

C51-C58 Kadın Genital Organlarının Malıgn Neoplazmları

C60-C63 Erkek Genital Organlarının Malıgn Neoplazmları

C64-C68 Üriner Sistemin Malıgn Neoplazmları

C69 Göz ve Eklerinde Malıgn Neoplazm

C71 Beyinde Malıgn Neoplazm

C72 Omurilik, Kranial Sinirler ve Merkezi Sinir Sisteminin Diğer Kısımlarında Malıgn Neoplazm

C73-C75 Troid ve Diğer İç Salgı Bezlerinin Malıgn Neoplazmları

C77 Lenf Bezlerinin İkincil (Sekonder) ve Tanımlanmamış Malıgn Neoplazmları

C81 Hodgkin Hastalığı

C82 Foliküler [Nodüler] Non-Hodgkin Lenfoma

C83 Yaygın Non-Hodgkin Lenfoma

C90 Multiple Miyelom ve Malıgn Plazma Hücresi Neoplazmları

C91 Lenfoid Lösemi

 C92 Miyeloid Lösemi

 C94 Hücre Tipi Tanımlanmış Diğer Lösemiler

D55-D59 Hemolitik Anemiler

 D60-D64 Aplastik ve Diğer Anemiler

D65-D69 Pıhtılaşma Bozuklukları, Purpura ve Diğer Hemorajik Durumlar

D73.2 Kronik Konjestif Splenomegali

D80 Antikor Kusurlarının Baskın Olduğu İmmün Yetmezlik

E00-E90 Endokrin, Nütrisyonel ve Metabolik Hastalıklar

F20-F29 Şizofreni, Şizotipal ve Sanrılı Bozukluklar

F60-F69 Erişkinde Kişilik ve Davranış Bozuklukları

F70-F79 Zeka Geriliği F84 Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

F90 Hiperkinetik Bozukluklar

G00 Bakteriyel Menenjit , Başka Yerde Sınıflanmamış

G30-G32 Sinir Sisteminin Diğer Dejeneratif Hastalıkları

G35-G37 Merkezi Sinir Sisteminin Demiyelinizan Hastalıklar

G40-G47 Epizodik ve Paroksismal Bozukluklar

G51 Fasyal Sinir Bozuklukları

G70-G73 Kas-Sinir Kavşağı ve Kas Hastalıkları

G80-G83 Serebral Palsi

G81 Hemipleji

G82 Parapleji ve Tetrapleji

H81 Vestibüler İşlev Bozuklukları

H90 İleti Tipi ve Sensorinöral İşitme Kaybı

I05-I09 Kronik Romatizmal Kalp Hastalığı

I10-I15 Hipertansif Hastalıklar

I20-I25 İskemik Kalp Hastalıkları

I26-I28 Pulmoner Kalp Hastalığı ve Pulmoner Dolaşım Hastalıkları

I31.0 Kronik Adheziv Perikardit

I31.1 Kronik Konstriktif Perikardit

I34 Romatizmal Olmayan Mitral Kapak Bozuklukları

I36 Romatizmal Olmayan Trikuspid Kapak Bozuklukları

I37 Pulmoner Kapak Bozuklukları

I41 Miyokardit, Başka Yerde Sınıflanmış Hastalıklarda

I42 Kardiyomiyopati I50 Kalp Yetmezliği I60-I69 Serebrovasküler Hastalıklar

I71 Aort Anevrizması Ve Disseksiyonu

J44 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı

J45 Astım

J96.1 Kronik Solunum Yolu Yetmezliği

K50 Crohn Hastalığı (Regional Enterit)

K51 Ülseratif Kolit

K59.2 Nörojenik Barsak, Başka Yerde Sınıflanmamış

K59.3 Megakolon, Başka Yerde Sınıflanmamış

K71.3 Toksik Karaciğer Hastalığı, Kronik Persistan Hepatit İle

K71.4 Toksik Karaciğer Hastalığı, Kronik Lobuler Hepatit İle

K71.5 Toksik Karaciğer Hastalığı, Kronik Aktif Hepatit İle

K72.1 Karaciğer Yetmezliği, Kronik

K73 Kronik Hepatit,

K74 Karaciğer Fibroz ve Sirozu

K86.0 Kronik Pankreatit,

K90.0 Çöliak Hastalığı

M00-M99 Kas İskelet Sistemi ve Bağ Dokusu Hastalıkları

N04 (EK:RG-05/08/2015-29436/ 27md. Yürürlük:05/08/2015) Nefrotik Sendrom Kronik Tübülo-İnterstisyel Nefrit

N18 Kronik Böbrek Yetmezliği

N31 Mesanenin Nöromusküler Fonksiyon Bozukluğu, Başka Yerde

Q05 EK:RG-05/08/2015-29436/27md. Yürürlük:05/08/2015) Spina Bifida

Q20 Kalp Odacıkları ve Bağlantılarının Konjenital Malformasyonları

Q21 Kardiak Septanın Konjenital Malformasyonları

Q22 Pulmoner ve Trikuspid Kapakların Konjenital Malformasyonları

Q23 Aort ve Mitral Kapakların Konjenital Malformasyonları

Q24 Kalbin Diğer Konjenital Malformasyonları

Q65 Kalçanın Konjenital Deformiteleri Q78 (EK:RG-05/08/2015-29436/ 27md. Yürürlük:05/08/2015) Osteogenezis İmperfekta

Q90-Q94 Kromozom Anomalileri, Başka Yerde Sınıflanmamış

Q96 Turner Sendromu

Q99 Kromozom Diğer Anomalileri, Başka Yerde Sınıflanmamış

Sağlık Bakanlığı'nın Belirlediği Kronik Hastalıklar

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu