Eğitim

Öğretmenler uzaktan eğitim dönemini değerlendirdi

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), koronavirüs pandemisi döneminde ülke çapında uygulanan uzaktan eğitim sistemine ilişkin öğretmenlerin algısını ve tutumlarını ölçmeyi amaçladığı “Uzaktan Eğitim Döneminde Öğretmenlerin Değişen Dijital Alışkanlıkları” başlıklı çalışmayı tamamladı.

Araştırmaya yaşları 22 ila 65 arasında değişen ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde görev yapan toplam 2018 Eskişehirli öğretmen katıldı. Pandemi sürecinde yüz yüze eğitim dönemine göre ders saatlerinde azalma olduğu, ancak öğretmenlerin derse hazırlık amacıyla harcadıkları sürede ciddi bir artış yaşandığının tespit edildiğini belirten SODİGEM uzmanları, “Ders saatlerinin azalmasının sebebi olarak, ekran karşısında geçirilebilen sürenin kısıtlı olması ve ekran karşısında motivasyonun çabuk düşüyor olması gösterilebilir. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ders saatlerinin planlanmasında ve diğer planlamalarda özellikle öğrencilerin uzaktan eğitim dönemindeki durumları incelenmeli, gelecekte uzaktan eğitim ihtiyacının tekrar ortaya çıkması durumu için hazırlıklı olunmalıdır. Öğretmenlerin derse hazırlık için harcadıkları sürenin artmasında yüz yüze eğitim için hazırlanan ders notu, etkinlik gibi içeriklerin uzaktan eğitim modeline uygun hale getirilmesi ihtiyacı ve teknik hazırlık ile sorunların sebep olduğu söylenebilir. Özellikle öğretmenlerin teknik konularda sorun yaşadığı görülmektedir ve uzaktan eğitim sürecinde ders içerikleri kadar teknik konular da önemlidir. Bakanlık tarafından öğretmen ve öğrencilere teknik konulara yönelik kaliteli eğitimler verilmesi çok önemlidir. Teknik altyapıların geliştirilmesi ve bu sayede sorunlarla fazlasıyla uzayan ders öncesi hazırlık süresinin kısaltılması gerekmektedir” dedi.

Uzaktan eğitimde “EBA” öne çıktı

SODİGEM uzmanlarından edinilen bilgilere göre, anket katılımcılarının büyük çoğunluğu uzaktan eğitim dönemine geçilmeden önce herhangi bir online platformdan faydalanmadığını belirtmiş, uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte ise EBA’nın öne çıktığı görülmüştür. Bu bağlamda uzmanlar öğretmenlerin çoğunluğunun uzaktan eğitime geçilmeden önce uzaktan eğitime yönelik herhangi bir platformdan faydalanmaması uzaktan eğitim sürecinin daha sancılı olmasına sebep olduğunu dile getirerek, “Millî Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenleri uzaktan eğitim başlamadan önce bu platformaları kullanmaya yönlendirmesi ve aynı zamanda öğretmenlerin de bireysel olarak bu platformları kullanmaya başlamaları süreci daha kaliteli hale getirebilir. Anket sonuçları göz önünde bulundurulduğunda, katılımcı öğretmenlerin yarısından fazlası uzaktan eğitim ve öğrenme sistemleri konusunda bundan sonrası için de kendini geliştirmeyi düşünmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlerin teknoloji kullanımını artırmaya yönelik çalışmalar yapması bu noktada önemlidir. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere yönelik yapılan hizmet içi eğitimlerde teknoloji kullanımına daha fazla önem verilmesi ve uzaktan eğitim konusu üzerinde durulması öğretmenlerin teknoloji kullanımı bağlamında çağın gerisinde kalmamalarını sağlayacaktır. Pandemi sürecinde öğretmenler EBA üzerinden öğrencileri için içerik hazırlamış, öğrencilerinin çalışmalarını EBA sisteminden takip etmiş ve EBA ile ilgili teknik sorunlarda destek alarak sorunlarını çözmüştür. Bakanlığın EBA’yı hatta EBA’ya alternatif üretilecek farklı platformları daha kullanışlı hale getirmesi, içerikleri zenginleştirmesi ve işlevselliği artırması önemlidir. EBA’nın yüz yüze eğitim döneminde âtıl vaziyette kalmaması için bakanlık tarafından ciddi çalışmalar yapılması gerekmektedir” diye konuştu.

“Gizlilik ve güvenliğe önem verilmeli”

Öğretmenlerin ve öğrencilerin gizliliği ve güvenliğinin uzaktan eğitimin en önemli konularından bir tanesi olduğunun altını çizen SODİGEM uzmanları şunları kaydetti: “Araştırmaya katılan her iki öğretmenden biri uzaktan eğitim platformlarının gizlilik ve güvenlik politikalarını araştırdığını belirtmiştir. Bu oranın daha yüksek olması gerektiği düşünülmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin hangi platformları kullanabileceği, kullanılabilecek platformların gizlilik ve güvenlik durumları, kullanılması sakıncalı platformların listesi gibi önemli bilgiler öğretmenlere bildirilmelidir. Öğretmenlere sunulan imkân ve sistemler kadar öğrencilere sunulan imkânlar da önemlidir. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu bu süreçte öğrencilerine eşit seviyede ulaşamadıklarından bahsetmektedir. Öğrencilerin kendi imkânlarını kendilerinin sağlamalarının beklenmesi ve bakanlık tarafından yapılan çalışmaların yeterli seviyede olmaması bu durumun ortaya çıkmasına sebep olmuş olabilir. İnternet altyapısı, cihaz imkânları gibi faktörler uzaktan eğitimi ciddi şekilde etkileyen faktörlerdir. Bunlar hesaba katılarak daha geniş kapsamlı planlamalar yapılmalıdır.”

Kaynak: İHA

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu