Gündem

Memur-Sen Bursa’da 25. yıla özel açıklamalar

Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül, Memur-Sen’in kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Yünkül, yaptığı açıklamada Memur-Sen’in köklü değişimlere öncülük ettiğinin altını çizerek, “İrfanı ve ahlakı merkezine alan Memur-Sen özgürlük yolculuğunu ve adalet hedefini vizyon ve misyonunun başlangıcı sayar. Kurucularımıza minnet, emektarlarımıza hürmet; üye, ülke ve yerküreye hizmetle, teşkilatlarımızdaki gayretle göstermiş olduğumuz soylu mücadelemizde çeyrek asrı geride bıraktık.” dedi.

Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi ve Sağlık Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül, “İnsan, emek ve mücadele inancımızın, değerlerimizin ve her ikisinden ortaya çıkan ahlakın, hak yönüyle bir şekilde zirveye yerleştirdiği kavramlar. İnsan, yaradılmışların şereflisi. Emek, insanın ilk andan bugüne sürekli ve devam edecek eylemi, mücadele ise insanın kendi olma, doğruyu bulma, hakkı savunma noktasında emekle, akılla ve ahlakla inşa edeceği kolektif gayreti. Bundan tam 25 yıl önce Mehmet Akif İnan, isminin bütün yönleriyle müsemma bir zeminde insana değer, emeğe güç, mücadeleye örgüt kazandırmak adına Memur-Sen’i sendikal hayata, sendikal hayatı da bizlerin dünyasına kazandıran soylu iradeyi arkadaşlarıyla beraber ortaya koymuştur” dedi.

“Memur-Sen milyonlara ulaşan çınarın adıdır’

Memur-Sen’in sendikal tarihe geçtiğini aktaran Yünkül, “İlk günden bugüne, birinci üyeden son üyeye kadar öznesi ve önceliği insan, yönü adalet, özgürlük ve hakkaniyet, yöntemi erdemli, akademik ve çözüme odaklı hizmet sendikacılığı olan aksiyoner erdemli sendikacılık kulvarı; hayat buldu, yol açtı, yön çizdi, eşik ve seyir değiştirme noktasında sendikal tarihe zerreden zirveye kayıt düşen bir özne olarak geçti. Evet, MEMUR-SEN’i özümsemek kolay, özetlemek zordur. Özümsemek kolaydır çünkü; MEMUR-SEN insana ve fıtratına dairdir. Memur-Sen, irfana ve ahlaka yaslanır. Özgürlük yolculuğunu ve adalet hedefini misyon ve vizyonunun başlangıcı sayar. Daha da ötesi, güçlü olmanın değil doğru olmanın, haklı olmanın değil hakla olmanın, büyük olmanın değil güzel ve iyi olmanın makuliyetine ve makbuliyetine inanan insanların kurucu irade olarak sorumluluk paylaştığı bir başlangıç öyküsüne sahiptir. Bu öykü, 25 yılda her biri diğerinde hayat bulan ve paylaşmayı, dayanışmayı, birlikte yaşamanın gereği değil onuru sayan erdem ormanının ağaçları ve dalları olarak birlerden bir milyonlara ulaşan çınarın adıdır.” diye konuştu.

Mücadelenin Ankara’da bir odada başladığını aktaran Yünkül sözlerine şöyle devam etti, “25’inci yılın şafağında dünyada ve yedi kıta da adından, iradesinden, hassasiyetlerinden ve kavramlarından bahsettiren evrensel soylu mücadele platformuna dönüşmüştür. Enaniyet reddedilip emanet esas alınınca, ekalliyet yok sayılıp ehliyet hedef haline getirilince, kibir, şan, şöhret reddedilip hep birlikte, her zaman özveriyle, her yerde inanç ve değerler ilkeselliğine dayanılarak mücadele yürütülünce insanın kazanmasına, emeğe kazandırılmasına, mücadelenin zirveye çıkarılmasına dair başlangıç hikayesidir Memur-Sen. Bugün, yüzünü güldürmekten, göz yaşını silmekten, mağduriyetini bitirmekten ve mazlumiyetine dair sıkıntıları sona erdirmekten, mağduriyetleri tüketecek hakları arayan örgütlü gücü harekete geçirmekten mütevellit her cümleyi kurmayı fazlasıyla hak eden bir teşkilattır MEMUR-SEN. Tam da bu yüzden, üyesinin, ülkesinin, insanlığın ve yerkürenin sorunlarını çözen, çözümlerini hızlandıran, refah ve felah arayışlarına öncü ve paydaş olma iradesini ıskalamayan insani, ahlaki, akli ve diplomatik bir emek hareketine, merhamet teşkilatlanmasına dönüşüverdi MEMUR-SEN.”

“Memur-Sen köklü değişimlere imza attı”

Yünkül son olarak şunları söyledi, “Harcanan zamanı, tüketilen enerjiyi, ortaya konan eseri, insana dair her şeye taraf olmak, insanlık için irade ortaya koymak noktasında anlamlı ve değerli gören herkesle ve her kesimle insan, medeniyet ve değer parantezinde ortaklaşabilen, aksi yöndeki her iradeye karşı da örgütlü gücün hassasiyetiyle restleşebilen duruşun adıdır Memur-Sen. 25 yıllık bir erdemliler mücadelesinin öncüsü olmasıyla birlikte, gerçekte ve hakikatte asırlar öncesinden seslenen ve asırlar sonrasına yürüyen inanç kulvarının adıdır. Emek tarafındaki fikir geliştiricisi, fiil üreticisi, özne ve öncü olmak yönüyle de lider yüklenicisi, teşkilat vasfıyla emeğin tanımını, paylaşımın kurallarını, hak ve hakkaniyet paradigmasını barışın, huzurun ve refahın ortak iradeyle inşasının ve bunların hepsi için bir emek ve adalet hareketi olarak söz söyleyen, söylemine sadık kalan, sadakatiyle kadim kavramlara can suyu arayan ve bulan çabanın adıdır MEMUR-SEN. İnsan olma erdemini küçülten ve alçaltan, insana ve insanlığa zulmeden, milli iradeyi yok sayan, emeği sömürüye, ekmeği çürümeye mahkum eden küresel sermaye odaklarının, ihtiyaçları sınırsızlaştıran, imkanları kısırlaştıran kapitalist sınıf sisteminin, tüm dünyanın sessiz kaldığı haksızlıkların karşısında bir mevzi, o mevzide başı dik duruşun adıdır Memur-Sen. Bu adın mimarı Mehmet Akif İnan, emek mücadelesi tarihinde direniş hattının önemli öznelerinden biri olarak Memur-Sen’i kurdu” dedi.

Kaynak: İHA

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu