Eğitim

İOKBS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2020? Sınav giriş belgesi belli oldu mu?

İOKBS (İlköğretim, Ortaöğretim Kurumları Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı) başvurusu yapanlar arama motorlarında sınav giriş belgelerini araştırmaktadır. Peki İOKBS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2020? Sınav giriş belgesi açıklandı mı? Belli oldu mu? Sınav yerleri nasıl ve nereden öğrenilir? Tüm merak edilenler haberimizde…

İOKBS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020?

ile mücadele kapsamında uzaktan eğitime geçilmesiyle beraber ülke çapında yapılan ve bir çok öğrenicinin katıldığı sınavların tamamı ileri bir tarihe ertelendi. Bunlardan bir taneside tarafından her yıl yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’ydı. 25 Nisan 2020 tarihinde yapılması plananan İOKBS yapılan resmi açıklamaya göre  6 Haziran 2020 tarihinde yapılacak sınav sonuçları 3 Temmuz tarihinde açıklanacaktır.

Milyonlar öğrencini eğitim öğretim hayatı boyunca burs alabilmek için ter dökeceği İOKBS giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmazken. Sınav tarihine 15 gün kala giriş belgelerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanması beklenmektedir.

İOKBS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2020? Sınav giriş belgesi belli oldu mu?

İOKBS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 10 Nisan 2020 tarihinden itibaren elektronik ortamdan okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühür ve imza ile onaylandıktan sonra öğrenciye/öğrenci velisine teslim edilecektir.
Öğrencilere fotoğraflı, onaylı (mühürlü ve imzalı) sınav giriş belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

Fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

Doğal afet, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine ÖDSGM’nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir. Fotoğraflı, onaylı s ınav giriş belgesini kaybeden öğrenciler belgenin yenisini öğrenim gördüğü okul müdürlüğünden alabilecektir. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesinde, sınavda alacağı sınav tedbir hizmeti de yer alacaktır.

İOKBS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2020? Sınav giriş belgesi belli oldu mu?

İOKBS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, Bursluluk Sınavı 2020’nin 6 Haziran 2020 tarihinde yapılacağını açıkladı. 

İOKBS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2020? Sınav giriş belgesi belli oldu mu?

İOKBS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Değiştirilmeyen sınav takvimine göre sonuçlar 3 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacaktı. Sonuç tarihi ile ilgili bir düzeltme olursa haberimizde yer alacaktır.

İOKBS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2020? Sınav giriş belgesi belli oldu mu?

İOKBS SINAV İTİRAZLARI NASIL OLUR?

a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar; soruların, cevap anahtarlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM’ye yapılabilecektir.

b. Elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla sınav ücreti yatırılması gerekmektedir. Yazılı yapılan itirazlarda, ücret yatırıp itiraz başvurusu ile birlikte banka dekontu/ATM işlem fişi göndermeyen adayların başvuruları dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

c. 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http://www..gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

d. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

e. İtirazların cevaplanmasındaki süre için ÖDSGM’ye gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

f. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

İOKBS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2020? Sınav giriş belgesi belli oldu mu?

İOKBS SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?

Bursluluk sınavına 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflar katılabilir.

İOKBS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2020? Sınav giriş belgesi belli oldu mu?

İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ?

Bursluluk sınavı başvurusu için belirli şartları sağlamak önem arz edecek. O şartlar arasında gelir durumu ve öğrenim görülen sınıf durumu da yer alacak. İşte, bursluluk sınavı başvuru şartları;

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî EğitimBakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2019 senesi yıllık gelir toplamından fert başınadüşen toplam miktarın 2020 Mali Yılı için tespit edilen 14.640,00 (ondörtbinaltıyüzkırk)TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2019 yılında elde ettiği tüm gelirleriesas alınacaktır.

Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı