Eğitim

Dekan Tezel’den eğitimin mekanikleşebileceği uyarısı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin düzenlediği çevrimiçi konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Özden Tezel, uzaktan eğitimin geleceğini değerlendirdi. Olumlu ve olumsuz yönleri dile getiren Dekan Tezel, eğitimin mekanikleşebileceği uyarısında bulundu.

“Uzaktan eğitim gelip geçici bir uygulama olmayabilir.”

Koronavirüs pandemisinin dünya genelindeki uzaktan eğitim sürecini hızlandırdığını belirten Prof. Dr. Tezel, “Uzaktan eğitim yöntemiyle eğitim faaliyetlerinin geleneksel yöntemle mukayese edilmeyecek şekilde ulusal ve uluslararası boyutta artırılması artık imkân dahilindedir. Teknolojideki gelişmeler ile süreç yaygınlaşacak, maliyetler düşecek, nitelik artırılacak, yeni imkânlar ortaya çıkacaktır. Asıl mesele uzaktan eğitimin, eğitim faaliyetinden beklenen asıl işlevleri beklentileri karşılayacak şekilde yerine getirebilmesi için alt yapıdan plânlamaya, personel eğitiminden ölçme ve değerlendirmeye kadar neler yapılması gerektiğinin belirlenmesidir.”

Uzaktan Eğitimin Yararları

Artan talepler karşısında yetersiz kalan geleneksel eğitimin bazı sorunlarının ortadan kalkabileceğini belirten Prof. Dr. Özden Tezel uzaktan eğitimin yararlarını; zaman ve mekân konusunda esneklik, düşük maliyet, ders tekrarı, soru sormada rahatlık, yurtdışı eğitimden yararlanma, artan ve yenilenen bilgi kaynağına ulaşma, farklı eğitimcilerin derslerini takip edebilme olarak sıraladı.

“Eğitim Mekanikleşmemeli”

Uzaktan eğitimin olumsuz yönlerine de dikkat çeken Prof. Dr. Tezel, ulusal ve yerel eğitim politikalarının işlevsizleşmesi, öğretmen işsizliğinin artması yönündeki tehlikelerden bahsetti. Eğitmen başına düşen öğrenci sayısındaki artışın, uygulamalı ve teorik derslerde ortaya çıkan sorunların, çoklu seçmeli sınav meselelerinin çözüm beklediğini söyledi. Prof. Dr. Tezel, sınıf içi tartışmalar ile ders dışı iletişim ortamlarının ortadan kalmasının, entelektüel sermaye oluşturmada engel oluşturabileceğini belirterek, “Akademik bilgiyi ezberleyen, ancak bu bilgiyi karşılaşacağı problemleri çözmek için kullanmak konusunda yeterli beceriye sahip olmayan bireyler yetiştirmek eğitimin amaçları ile bağdaşmamaktadır” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Tezel göz temasının ortadan kalkmasının motivasyon düşürücü etkisine de değinerek, “Kameraya konuşma, insana sürekli kendisini yenileyebilme arzusu ve yeteneği kazandırma amacı olması gereken eğitimin, canlılığını yitirmesine ve mekanik ruhsuz bir faaliyete dönüşmesine yol açabilir” dedi.

Uzaktan ve geleneksel eğitimin rakip değil, birbirlerini tamamlayan sistemler olduklarını belirten Prof. Dr. Tezel, sorunların giderilmeden uzaktan eğitime geçilmesinin vahim sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu. Çözüm yollarının belirlenmesinde ve sistemin mükemmelleştirilmesine yönelik politikaların desteklenmesinin öneminin altını çizdi.

Kaynak: İHA

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu