Eğitim

Atılım Üniversitesi Mimarlık Bölümü, MiAK akreditasyonu aldı

Atılım Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Mimarlık Akreditasyon Kurulu (MİAK) akreditasyonu aldı.

Atılım Üniversitesi GSTMF Mimarlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Selahattin Önür, Atılım Üniversitesinin MİAK akreditasyonu almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Önür, mimarlık mesleği için eğitim programlarından beklenenin, mesleğin kuramsal ve pratik uygulamaları için gerekli bulunan bilgi, beceri ve yetkinlikleri edinmiş, yeterlilikleri uluslararası düzeyde tanınabilir mezunlar kazandırmaları olduğunu söyledi. Mimarlık okullarının eğitim programlarının bu beklenenlere ne ölçüde ulaşabildiklerini görmeleri, bulundukları düzeyi geliştirmek için yapılması gerekenleri tasarlamaları ve uygulamaya geçirmelerinin esas olduğunu ifade eden Önür, “Bunun için programların niteliksel düzeylerinin geliştirilmesi için kurum içi olağan gözden geçirmeler dışında belli aralarla çok paydaşlı olarak iç değerlendirmeler yapmasının önemi önceliklidir. Akreditasyonun, bu çalışmalara mimarlık mesleği için öngörülen yeterlikleri gözeten şeffaf ve objektif bir dış değerlendirme ile ivme kazandıran, onları dışsallaştıran ve sonuçların kamu ile paylaşılmasını düzenleyen bir süreç olarak görülmesi uygun olacaktır” diye konuştu.

Akredite bölümlerde okuyan öğrencilerin avantajları olup olmadığı konusuna değinen Önür, şunları kaydetti:

“Gerek iç değerlendirme, gerekse dış değerlendirmenin paydaşı olan öğrencilere, özellikle göreceli olarak yeni olan kurumlarda eğitim aldıkları programın eğitim nitelik düzeylerini değerlendirme ve geliştirme çalışmalarının akreditasyon süreci içerisinde yapıldığını ve kurumun akreditasyon türünü bilmelerinin, kalite güvencesi açısından kıyaslamalar yapabilmeleri ve öz güvenleri bakımından yararlı olduğu söylenebilir. Mezuniyet sonrasında mimarlık mesleğini uygulama yetkisini kazanabilmek için mimarlık mesleğine kabul süreçlerinin uygulandığı ülkelerde, öğrencinin mezun olduğu okulun akreditasyon sürecinde olması ve akreditasyon türü de değerlendirme ölçütlerinden biri olmaktadır.”

Mimarlık akreditasyon kurullarının tam bağımsız olması gereken kuruluşlar olduğunu ifade eden Önür, Türkiye’de mimarlık eğitimi akreditasyon süreçlerini düzenleyen ve yöneten ilk ve tek kuruluşun MİAK olduğunu söyledi. “Mimarlık Akreditasyon Kurulu” adıyla kurulan, Yükseköğretim Kurulu tarafından dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşu olarak tanınan MİAK’ın 10 Eylül 2019 tarihi itibari ile açık adının “Mimarlık Eğitimi Akreditasyon Derneği” olarak devam ettiğini anlatan Önür, “Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kurumlarının kendi kalite güvence sistemlerini tanımlamaları gereği, MİAK’ın kendi iç denetim ve değerlendirmesini sağlayan Kalite Değerlendirme Birimi bulunmaktadır. Ulusal akreditasyon kuruluşlar, uluslararası yükseköğretim akreditasyon kuruluşlarının akredite edilen üyeleri olma durumunda, akredite sürecini yürüttükleri eğitim programları uluslararası akredite olma kimliğini kazanabilmektedir. Türkiye’de mimarlık mesleğine kabul için dört yıl mimarlık eğitiminden başka koşul olmaması MİAK’ın bu kuruluşlara üye olmasını erteletmektedir” şeklinde konuştu.

Önür, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bağımsız kuruluşlarca yapılan “akran” dış değerlendirmesi ve akreditasyon, ilkesel olarak kurumların gönüllülüğüne dayanan ve eğitim kurumunun tüm saydamlığıyla sunduğu iç “öz” değerlendirme çalışmalarını kurum dışından objektif ve eleştirel değerlendirmelere açtığı bir süreçtir. MİAK akreditasyonu için başvurmayan kurumlardan, kaliteye yönelik iç “öz” değerlendirme ve uygulamalarını yeterli bulan veya nitelik düzeylerinin yeterli ve de yeterince tanındığı görüşünde olan kurumlar olabilir. Ayrıca, üniversitelerdeki oldukça yeni olan mimarlık bölümlerinden bir çoğunun, MİAK akreditasyonu başvurusu için gerekli mezun sayısına henüz ulaşmamış olmalarının ve/veya böyle bir süreç için hazır olmadıklarını düşünmelerinin akreditasyon sürecinde olan kurum sayılarının orantısal olarak çok düşük olmasını etkilediği söylenebilir. Sayıları hızla artmış olan bu yeni bölümlerden yeterli mezun sayısına ulaşanların eğitimin niteliksel düzeylerini geliştirmek üzere yapacakları eleştirel iç “öz” değerlendirme çalışmalarının objektif “akran” dış değerlendirmesi ile birlikte yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamaları yararlı olacaktır.”

Kaynak: İHA

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı