Eğitim

Anket sonuçları açıklandı! Uzaktan eğitimi yararlı buluyorlar mı?

Öğrencilere, öğretmenlere ve velilere uzaktan eğitim hakkında düşünceleri soruldu ve bu konuda anket yapıldı. nedeniyle uzaktan eğitim ile tanışan öğrenciler için, bu sürecin faydalı olup olmadığı tartışılırken, öğrencilerden, öğretmenlerden ve velilerden bu sorunun yanıtı geldi. İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Antalya illerinde öğrenciler, veliler ve öğretmenlerle gerçekleştirilen anketin sonuçları açıklandı. Raporda, öğrencilerin bu sürece devam edip, etmek istemedikleri, velilerin görüşleri ve öğretmenlerin önerileri yer aldı.

Raporu paylaşan Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derin Atay, “Biz bu sürecin içinde yer alan bütün paydaşların görüşlerini tespit etmek istedik. Var olan durumu tespit ederek önerilerde bulunabileceğimizi düşündük. Sonuçlara göre, uzaktan eğitime tek başına çok sıcak bakılmıyor ancak var olan uzaktan eğitime karşı görüşler bütün paydaşlar açısından oldukça olumlu. Psikososyal desteğin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Öğrenci ve veliye bunun sağlanması gerekiyor. Ekran süresi önemli bir sorun. Daha az ders saatinin başka aktivitelerle takviye edilmesi gerekiyor. Yüz yüze eğitimle, uzaktan eğitimin çok iyi harmanlanması gerekiyor. En iyi eğitimin böyle olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Anket sonuçları açıklandı! Uzaktan eğitimi yararlı buluyorlar mı?

İLKOKUL ÖĞRENCİLER BU KONUDA NE DEDİ?

Ankete katılan ilkokul öğrencilerinin sadece yüzde 12’si uzaktan eğitimin okuldaki eğitime göre daha etkili olduğunu düşünürken, öğrencilerin yüzde 75’i öğrenmek için yüz yüze iletişime ihtiyaç duyduklarını belirttiği ortaya çıktı.

Öğrencilerin yüzde 75’i okulda verilen ödevleri daha hızlı ve yüzde 78’i ise daha kolay yaptıklarını belirtirken, ilkokul öğrencilerinin yüzde 65’i devam eden uzaktan eğitimin derslerinden memnun olduklarını söyledi.

ÖĞRENCİLER UZAKTAN EĞİTİMDE EN ÇOK HANGİ DERSTEN MEMNUNLAR?

Öğrenciler, uzaktan eğitim ile almış oldukları dersler arasında hangisinin bu yöntem ile alınmasından memnun oldukları sorusuna da yanıt verdi. Bulgular, öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde özellikle Matematik (yüzde 26), Türkçe (yüzde 18)  ve  İngilizce (yüzde 10)  derslerinden memnun olduklarını gösterdi.

GELECEKTE EĞİTİM NASIL OLSUN?

Gelecekte eğitimin nasıl olmasını istedikleri sorusunda ise veriler ilkokul öğrencilerinin yüzde 57’sinin okul ortamında derslerine devam etmek istediklerini gösterdi.

ÖĞRENCİLER PANDEMİDEN SONRA EKRAN KARŞISINDA NE KADAR VAKİT GEÇİRDİ

Öğrencilerin pandemi öncesi ve sonrası ekran karşısında geçirdikleri zaman dilimleri ve yüzdelerinin yer aldığı raporda; Pandemi öncesinde öğrencilerin yüzde 65’i 1 ile 3 saat ekran karşısında vakit geçirirken,  pandemi sırasında bu oran yüzde 28.1’e inmiş, 4 ile 6 saat arası ekran karşısında vakit geçiren öğrencilerin yüzdesi pandemi öncesi yüzde 19.4 iken pandemi sonrası yüzde 46.2’ye çıkmış, pandemi öncesinde 7 ile 10 saat ekran süresi olan çocuklarını oranı yüzde 4.3 iken, pandemi esnasında bu oranın yüzde 18.5’e e yükseldiği görüldü. Son olarak ekran karşısında geçirdikleri süre pandemi öncesi 10 saat ve üzerinde olan çocukların oranı yüzde 1.9 iken, pandemi esnasında bu oran yüzde 6.3’e yükseldi.

ÖĞRENCİLER UZAK EĞİTİMLE DERSLERİNE DEVAM ETMEK İSTİYOR MU?

Uzaktan eğitim ile derslerin devamlılığı söz konusu olduğunda öğrencilerin yüzde 53.7’si konuya olumlu bakmakta ve uzaktan eğitim ile derslerine devam etmeyi isterken, yüzde 22.8’si kararsız kaldı. Öğrencilerin yüzde 47.4’ü çoğu dersin online olarak yapılamayacağına inanırken, yüzde 21.1’i ise bu konuda kararsız kaldı. Öğrencilerin yüzde 24’ü uzaktan eğitimin öğrenmesini kolaylaştırması konusuna olumlu bakarken yüzde 47.3’ü konuya katılmadı.

Uzaktan eğitimde kullanılan içerikler sorulduğunda ise öğrencilerin yarısı (yüzde 49.7) içeriklerin kaliteli olduğunu belirtti.

ÖĞRENCİLER UZAKTAN EĞİTİMLE DERSLERE MOTİVE OLABİLİYOR MU?

Araştırma sonucunda, öğrencilerin yüzde 47.2’sinin uzaktan eğitim ile yapılan dersleri sevdiği ortaya çıktı. Buna karşılık, uzaktan eğitim ile yapılan derslerde motivasyon oranına bakıldığında öğrencilerinden yarısından biraz fazlasının (yüzde 51.4)  derslere motive olmakta zorlandığı görüldü.

ÖĞRENCİLERİN KAÇI UZAKTAN EĞİTİMİ YARARLI BULUYOR?

Öğrencilere öğretmenlerinin uzaktan eğitimde kullanmış oldukları sistemi kullanma yeterlilikleri sorulduğunda, öğrencilerin yüzde 63.6’sı var olan sistemi iyi kullandıkları düşüncesine sahipken, uzaktan eğitimin geleceğin eğitimi olacağı konusunda öğrencilerin yüzde 40’ı olumlu düşünceye sahip. Geri kalan yüzde 40’ı ise geleceğin eğitim biçimi olmayacağı düşüncesinde.

Uzaktan eğitim ile verilen eğitim öğrencilerin yüzde 48’i tarafından yararlı olarak değerlendirilirken, yüzde 28.3’ü uzaktan eğitimin yararlı olmadığını düşündüğü ortaya çıktı.

UZAKTAN EĞİTİM DERSLERDEKİ BAŞARIYI ETKİLİOR MU?

Öğrencilerin yüzde 57’si uzaktan eğitim ile daha iyi öğrendiğini, yüzde 25.2’si ise kararsız olduklarını belirtti.

Araştırma sonucunda, öğrencilerin yaklaşık olarak yarısına (yüzde 49.5) göre öğretmen-öğrenci iletişimi uzaktan eğitimde kopmaktayken,  uzaktan eğitimde başarı söz konusu olunca öğrencilerin uzaktan eğitimde başarılarının artmış ya da azalmış olduğu konusunda öğrenciler ikiye bölündü. Yüzde 35.9’u uzaktan eğitimin başarılarını azaltmadığını söylerken, yüzde 37.7’si ise azalttığını belirtmektedir. Yüzde 26.3’nün bu konuda kararsızlık yaşadığı düşünüldüğünde bu konudaki görüşün netleşmesi için zamana ihtiyaç olduğu varsayılabilir.

ÖĞRETMENLER UZAKTAN EĞİTİMLE İLGİLİ NE DÜŞÜNÜYOR?

5 bin 661 öğretmenin katılmış olduğu çalışmada, öğretmenlerin yüzde 80.7’si daha önce uzaktan eğitim deneyimi yaşamadığını, yüzde 35.7’si uzaktan eğitim konusu ile ilgili olarak Hizmet İçi Eğitime ihtiyacı olduğunu belirttiği ortaya çıktı.  

Öğretmenlerin yüzde 81.8’i yüz yüze eğitimin gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Veriler uzaktan eğitimin tek başına yeterli bir eğitim olduğuna inanan öğretmen yüzdesinin oldukça düşük olduğunu göstermektedir. Öğretmenlerin yüzde 81.90’u uzaktan eğitimin yüz yüze öğrenmeyle birleştirildiğinde daha faydalı olacağını düşünmesine rağmen, yüzde 38.5’i gelecekte uzaktan eğitimin yüz yüze eğitime göre daha fazla tercih edileceğini ifade etmektedir.

Rapora göre, öğretmenlerin yüzde 69.6’sı uzaktan eğitimde derse hazırlanmak ve dersi yürütmek için daha fazla emek ve zaman harcadığını belirtmektedir. Öğretmenlerin yüzde 46.1’i uzaktan eğitimin öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirdiğine inanırken, yüzde  35.4’ü konuyla ilgili kararsız kaldı.

VELİLER UZAKTAN EĞİTİME NASIL BAKIYOR?

Velilerin vermiş olduğu cevaplarda ise yüzde 83.5’in, sınıf içi eğitimin daha verimli olduğunu düşündüğü ortaya çıktı. Velilerin yüzde 82.5’i, Uzaktan Eğitimin sınıfta eğitim gerçekleştirilemediği zamanlarda ya da sınıf içi eğitimleri desteklemek amacıyla kullanılması gerektiğine inandığı belirtildi. Velilerin yüzde 45.5’i çocuklarının uzaktan eğitimde öğrenebileceğini düşünmüyor.

Velilerin yarıya yakınına (yüzde 46.8) göre uzaktan eğitim sürecinde çocuklardan çok şey beklendiği düşünülürken, kararsızların oranı da yüzde 31.7 olarak görüldü. Velilerin yüzde 59,4’ü  uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerden beklentilerin yüksek olduğunu belirtti.

Raporda; velilerin yüzde 68.8’inin öğretmenlerin çocukları motive edebildiğini, yüzde 76.9’un ise, öğretmenlerin süreci başarılı şekilde yürüttüğünü düşündüğü ortaya çıktı.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı