Gündem

27 Mayıs 2020 Resmi Gazete Kararları! Bugün Resmi Gazete’de neler var?

27 Mayıs 2020 Tarihli ve 31137 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı mı? Bugünkü Günlük Gazete’de neler var? Hangi yönetmelik ve kararlar yayımlandı?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Cumhuriyeti Hükümeti ile Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2570)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2571)
–– Katılım Öncesi Yardım Aracı-Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni Çerçevesinde 2013 Yılı Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Tarafından Temsil Edilen Arasında Finansman Anlaşmasında Yer Alan Operasyonel Uygulama ve Ödemelere Dair Sona Erme Tarihlerinin Uzatılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Mektup Teatisi Yoluyla İmzalanan Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2575)
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– İşlenmiş Su Ürünlerinin Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2572)
–– Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2573)
–– Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanların İkinci Derece Kara/Deniz Askeri Yasak Bölge İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2574)
YÖNETMELİKLER
–– İbn Haldun Üniversitesi İhale Yönetmeliği
–– İzmir Bakırçay Üniversitesi Biyomedikal Teknolojiler Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İzmir Bakırçay Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İzmir Bakırçay Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İzmir Bakırçay Üniversitesi Kalite ve Akreditasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İzmir Bakırçay Üniversitesi Kariyer ve Yetenek Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İzmir Bakırçay Üniversitesi Nörobilim ve Bilişsel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İzmir Bakırçay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İzmir Bakırçay Üniversitesi Veri Analitiği ve Mekânsal Veri Modelleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311)
–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 312)
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu