Gündem

21 Ekim 2020 tarihli ve 31281 sayılı Resmi Gazete | Bugün Resmi Gazete’de neler var?

Her gün mükerrer yayımlanan ‘nin 21 Ekim 2020 tarihli 31281 sayısı çıktı. Bakım merkezlerinde, bakım hizmeti sunulabilmesi için gelir ölçütü ve ağır engellilik şartı ile hizmet alımıyla bakım hizmeti sunulabilmesi için aranan gelir ölçütü şartı dikkate alınmaksızın 2021’in Nisan ayına kadar yaşlılara ve engellilere hizmet verilecek.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Yeni (Covid-19) Salgını Kaynaklı Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle; Bakım Merkezlerinde Bakım Hizmeti Sunulabilmesi ve Hizmet Alımıyla Bakım Hizmeti Sunulabilmesi İçin Bazı Şartların 17/4/2021 Tarihine Kadar Aranmaması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3096)

’de Yaşayan Sivil Halk Başta Olmak Üzere İhtiyaç Sahibi Diğer Ülkelere ve/veya Bu Ülkelerdeki İhtiyaç Sahiplerine Un ve Bakliyat Hibe Edilmesi Amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3097) 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3098)

Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3099)

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 3100)

YÖNETMELİKLER

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Erzurum Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

21 Ekim 2020 tarihli ve 31281 sayılı Resmi Gazete | Bugün Resmi Gazete'de neler var?

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 9/7/2020 Tarihli ve 2016/31718 Başvuru Numaralı Kararı 

Anayasa Mahkemesinin 8/9/2020 Tarihli ve 2017/40199 Başvuru Numaralı Kararı 

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları 

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları 

c – Çeşitli İlânlar 

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri 

RESMİ GAZETE NEDİR?

İlk sayısı 7 Şubat 1921’de yayımlanan gazetenin o zamanki adı Resmî Cerîde idi. Gazetenin ilk on beş sayısı haftada bir, sonraki üç sayısı iki haftada bir, sonraki üç sayısı ise tekrar haftada bir yayımlandı. 18 Temmuz 1921’den 10 Eylül 1923’e kadar Türk Kurtuluş Savaşı nedeniyle gazete yayımlanmadı. Bakanlar Kurulunun Mayıs 1925 tarih ve 1970 sayılı kararnamesi ile yürürlüğe konulan Resmî Ceridenin Sureti Muntazama da Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrası Hakkındaki Talimatname’nin kabulüyle birlikte sürekli yayına geçmiştir. 17 Aralık 1927 tarihindeki 763. sayıdan itibaren de Cumhuriyeti Resmî Gazete adıyla yayın hayatına devam etmektedir. 1 Aralık 1928 tarihinden itibaren Latin harflerini temel alan yeni Türk alfabesi ile basılmaya başladı. 14 Eylül 2018’de son kez basılı olarak yayımlanan gazete, bu tarihten itibaren yalnızca elektronik ortamda yayımlanmaktadır. 

21 Ekim 2020 tarihli ve 31281 sayılı Resmi Gazete | Bugün Resmi Gazete'de neler var?

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı