Gündem

10 Eylül 2020 Resmi Gazete yayımlandı| Bugün resmi gazetede neler var?

10 Eylül 2020 bugün resmi gazetede neler var? 10 Eylül 2020 tarihli ve 31240 Sayılı çıktı. 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Askerî Yargı Hâkim Adayları ile Avukat ve Noter Adaylarının Adalet Akademisindeki Meslek Öncesi Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulları ve Komisyonlarının Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 

Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulu Çalışma Usul ve Esasları ile Denetim Kurulu Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 

Türkiye Adalet Akademisi Hizmetlerinden Yararlanma ve Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 

Türkiye Adalet Akademisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 

Türkiye Adalet Akademisi Uzmanlık Programı Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 

Türkiye Adalet Akademisi Yayın Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 

Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 

Milli Savunma Üniversitesi Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 Milli Savunma Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

10 Eylül 2020 Resmi Gazete yayımlandı| Bugün resmi gazetede neler var?

TEBLİĞ

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği 

KARAR

Evcil Hayvan Genetik Kaynakları Tescil Komitesi Kararı 

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 23/7/2020 Tarihli ve 2017/26532 Başvuru Numaralı Kararı 

Anayasa Mahkemesinin 23/7/2020 Tarihli ve 2017/31619 Başvuru Numaralı Kararı 

10 Eylül 2020 Resmi Gazete yayımlandı| Bugün resmi gazetede neler var?

SAYIŞTAY KARARLARI

Sayıştay Genel Kurulunun 07/09/2020 Tarihli ve 5440/2 ve 5440/3 Sayılı Kararları 

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları 

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları 

c – Çeşitli İlânlar 

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri,

10 Eylül 2020 Resmi Gazete yayımlandı| Bugün resmi gazetede neler var?

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı